Jenis-jenis air yang boleh untuk digunakan bersuci

Jenis-jenis air yang boleh untuk digunakan bersuci

Jenis-jenis air yang boleh untuk digunakan bersuci
Jenis-jenis air yang boleh untuk digunakan bersuci

Islam adalah agama yang sengat menjaga kebersihan, salah satunya bersuci, sebelum seorang muslim/muslimah mengerjakan shalat tentulah ia harus
bersuci terlebih dahulu yaitu dengan berwhudu.

Nah, dalam kesempatan kali saya ingin menjelaskan kepada sahabat Qalbu-islam untuk masalah bersuci. Langsung saja.

Bersuci

Bersuci itu contohnya seperti beristinja, menghilangkan najis dan berwhudu dengan air yang suci lagi menyucikan.

Hukum-hukum air

Untuk menghilangkan najis ataupun ingin berwhudu, air yang di perbolehkan untuk digunakan terbahagi atas tujuh (7) macam diantaranya:

Air laut
Air sungai
Air mata air
Air embun
Air perigi
Air asin

Perbedaan antara air banyak dan air sedikit

Air dapat diaktagorikan banyak apabila air yang sampai dua kolah (air bayak) air yang kurang dari kolah disebut (air yang sedikit)
Ukuran air dua kalah dapat dikirakan seperti 270-280 Liter

Jenis-jenis air

Setelah kamu mengetahui jenis-jenis air dan perbedaan antara air banyak dan sedikit, sekarang yaitu, mengetahui jenis-jenis air.

Air itu terbabagi atas 3 macam yaitu:

Air suci lagi menyucikan
Air suci tetapi tidak meyucikan
Air bernajis
Untuk mengetahui perbadaan ke-3 jenis-jenis air ini, simak uraian berikut:

Air suci lagi menyucikan

Air suci lagi menyucikan adalah air yang boleh di pakai untuk bersuci, seperti berwhudu, beristinjamdan mandi wajib air ini desebut juga dengan (air mutlak)

apa jenis air ini? Yaitu air yang ke -6 di atas.

Air suci tetapi tidak menyucikan

Air suci tiada menyuciakan yaitu dapat dikatakan air yang telah di pakai untuk berwhudu, atau biasa kita sebut (air yang mustakmal) atau air yang suci tetapi tidak menyucikan akibat termasuknya benda yang dapat mengubah air dengan jenis benda itu tidak najis seperti gula, kopi, teh.

Pemahaman mendalam:
Air ini pertamanya suci akan tetapi menjadi tidak menyucikan akibat termasuknya benda yang dapat mengubah jenis air tersebut seperti teh, sirup, dll, akan tetapi dengan benda yang masuk ke air adalah suci.

Apakah air ini boleh untuk bersuci? TIDAK

apakah air ini najis? TIDAK Air ini tidak najis karna air ini bisa untuk diminum, akan tetapi tidak dapat di gunakan untuk bersuci

Lantas, bagaimana dengan air pada buah?

Air pada buah, contohnya seperti air kelapa, ini dapat dikatagorikan sebagai air yang suci tetapi tidak meyucikan

Air bernajis

Air bernajis adalah air yang tercampur akan dia najis seperti air kencing, bangkai dan darah, dan apabila air sedikit (air yang kurang dua kolah) terjatuhi akan dia najis maka air itu di katagorikan air bernajis.

Bagaimana dengan air yang banyak? Jika tercampur dengan najis?

Jikalau ada perubahan atas jenis air itu baik itu berupa rasa, bau, dan warna maka air itu di jatuhi bernajis, apabila tidak maka air itu tetap air suci lagi menyucikan, boleh di pakai untuk bersuci.

Contohnya seperti air laut yang di tercampur dengan bangkai, apabila air itu tidak mengalami peruabahan dari segi warna, bauh dan rasa maka air itu tetap suci.

Sumber: https://www.catatanmoeslimah.com/2016/05/30-doa-doa-harian-terlengkap-beserta-artinya.html