titik dibawah

 titik dibawah titik dibawah

 : mereka boleh dikatakan berjiwa romantic. Mudah ganti pasangan seperti menukar baju. Memilih orang yang lebih memiliki kecantikan dan mereka sendiri berusaha untuk kelihatan menarik dan juga mereka ini juga mudah menarik perhatian orang lain

1 titik dibawah : lebih cenderung kepada seni klasik serta perkara yangyang mudah dan tenang. Jika orang lain yang telah hilang kepercayaan kepada anda. Anda tidak akan sesekali kembali kepada mereka dan ini menunjukan mereka seorang tang tetap pendirian.

Tiada garis atau titik dibawah tanda tangan

Mereka ini selalu senang hidup dalam dunia sendiri dan mereka juga jarang mau mendengar orang lain. Mereka ni boleh di kategorikan sebagai pecinta alam tetapi mereka juga mempunyai sifat agak kikir.

Penempatan tanda tangan tepat di atas garis yang tersedia

Hal ini menunjukkan respek terhadap diri sendiri maupun otoritas. Bila agak di atas garis menandakan kegembiraan berkaitan dengan dokumen yang ditanda tangani itu. Di bawah garis berarti depresi. Tanda tangan beralur naik mencerminkan rasa percaya diri yang besar. Alur menurun, suasana suram.

 1. Tanda tangan berdesakan ke sebelah kiri dari tempat yang tersedia
  Tanda tangan seperti ini menunjukkan pribadi yang penuh rasa takut (pada orang lain atau kegagalan). Sebaliknya kalau cenderung ke arah kanan, berarti kurang perhatian dan ceroboh.
 2. Arti tanda tangan dilihat dari ukurannya 
  Tanda tangan lebih kecil daripada teks tulisan mengungkapkan keinginan untuk menyendiri. Sebaliknya tanda tangan besar pertanda ingin menonjolkan diri atau ekstrovert. Bila hurufnya besar dan rapat, pertanda kesombongan. Sementara pendapat lain menyebutkan tanda tangan kecil, mampat dan pendek pertanda rasa rendah diri. Tanda tangan besar dan bergaris bawah menunjukkan kurang selera atau ego
  9. Dekorasi berlebihan
  Dekorasi berlebihan berbentuk garis lurus atau melengkung dengan bintang, menunjukkan orang yang merasa tak diperhatikan atau tidak memiliki keistimewaan. Kalau goresannya agresif dan seolah ingin membatalkan tanda tangan, itu pertanda frustasi dan tidak sabaran. Bahkan ada yang menghubungkannya dengan kecenderungan penyimpangan seksual atau keragu-raguan.
  10. Dekorasi yang mengelilingi sebagian besar nama
  Hal ini mencerminkan sifat menutup diri atau pembelaan diri. Tanda tangan berbentuk coret-coretan, orangnya tertutup. Lingkaran mengelilingi tanda tangan mengindikasikan depresi dan teriakan minta bantuan.

Sumber: https://dosenpendidikan.id/